KP Bình Thung 2, P.Bình An, Dĩ An, Bình Dương
dnn123@vnn.vn
Hỗ trợ tư vấn: 0274. 375 1515 - Fax: 0274. 375 1234
Công Ty Cổ Phần Đá Núi Nhỏ tổ chức Họp mặt và tri ân khách hàng năm 2024

 

 

          Công ty Cổ Phần Đá Núi Nhỏ tổ chức chương trình họp mặt và tri ân khách hàng năm 2024 “Kết nối thành công đồng hành phát triển”.

         Nhằm thay lời tri ân đến tất cả khách hàng đã tin tưởng lựa chọn và sử dụng sản phẩm của Công Ty. Vào ngày 11/5 và 12/5/2024, Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ tổ chức chương trình họp mặt và tri ân khách hàng “Kết nối thành công đồng hành phát triển”. Thông qua chương trình, Công Ty Cổ Phần Đá Núi Nhỏ đã có cơ hội gắn kết hơn với các khách hàng, đồng thời mong muốn được tiếp tục đồng hành phát triển cùng các dự án của khách hàng trong thời gian tới.

 

                                                                             

 

                                                                              

                                                                               

                                                                                

                                                                                

 

 

                                                                                 

                                                                               

Chia sẻ:
ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ