KP Bình Thung 2, P.Bình An, Dĩ An, Bình Dương
dnn123@vnn.vn
Hỗ trợ tư vấn: 0274. 375 1515 - Fax: 0274. 375 1234
Tổ chức khai trương và lì xì ngày làm việc đầu năm

Vào ngày làm việc đầu năm mới Giáp Thìn 2024. Ban Giám đốc Công ty tổ chức khai trương và lì xì đầu năm cho tất cả CBCNV đang làm việc tại Công ty và Chi nhánh Bình Phước. Cầu mong Công ty năm mới đạt nhiều thành công và thắng lợi. Công Ty cũng rất vinh dự được Ban lãnh đạo Phường Bình An ghé thăm và chúc tết nhân dịp năm mới.


                                                                                                                              

                                                 

                                                            

                                                 

                                                 

                                                 

                                                                        Một số hình ảnh tổ chức khai trương và lì vì ngày làm việc đầu năm tạị Công ty

Chia sẻ:
ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ