Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu

KP Bình Thung 2, P.Bình An, Dĩ An, Bình Dương
dnn123@vnn.vn
Hỗ trợ tư vấn: 0274. 375 1515 - Fax: 0274. 375 1234
Giới thiệu
GIỚI THIỆU CHUNG

GIỚI THIỆU CHUNG

Ngày đăng: 09:39:57 14-04-17
Công Ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ tiền thân từ Phân xưởng Đá Châu Thới được thành lập từ ngày 31/12/1975 (trực thuộc Công...
CƠ CẤU TỔ CHỨC

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ngày đăng: 09:40:35 14-04-17
Hiện nay cơ cấu bộ máy quản lý Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ cơ cấu chính Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm...
QUY CHẾ CÔNG TY

QUY CHẾ CÔNG TY

Ngày đăng: 09:40:54 14-04-17
Tạo điều kiện cho CBCNV được làm việc trong môi trường văn minh, lịch sự, thoải mái và an toàn. Xây dựng không gian làm...
ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ